Usługa Facility management

#

Pod tym pojęciem rozumiemy nadzór i opiekę nad wszystkimi obszarami wspomagania parków w realizacji ich podstawowych businessowych działań. Są to zarówno kwestie techniczne jak i inne związane z czynnościami administracyjnymi, budowlanymi inwestycyjnymi. Techniczne Facility Management - utrzymanie ruchu, regulujące wszelkie zagadnienia dotyczące urządzeń technicznych od wdrożenia, poprzez przejęcie, obsługę, jak również:

  • Inspekcje / Konserwacje / Naprawy
  • Dokumentacja wartości zużycia mediów oraz optymalizacja ich zużycia
  • 24-h-gotowość – dyżury
  • Dokumentacja techniczna.

Celem technicznego Facility Management jest optymalizacja kosztów eksploatacji. Poprzez prewencyjne podejście do eksploatacji urządzeń zapobiegamy i minimalizujemy ilość awarii oraz usterek.

Nasi pracownicy przygotowują regularne raporty informujące na temat aktualnego stanu i funkcjonalności urządzeń i systemów.

Podobne metody operacyjne oparte na systemie procesowym będą zastosowane w celu kontroli i nadzoru innych usług, ich poprawności wykonania oraz właściwej, jakości. Intencją naszą jest partnerska współpraca, osiągnięcie synergii, uproszczenie procesów decyzyjnych i raportowania.