Zabezpieczenie jakości

#

Stała kontrola wykonywanych prac stanowi ważną podstawę zabezpieczenia poziomu, jakości:

  • Kontrola i odbiór prac serwisowych własnego personelu
  • Kontrola oraz poświadczenie zleceń
  • Dokumentacja nieprawidłowości
  • Analiza i ocena nieprawidłowości
  • Zapis wykonanych prac oraz czasu ich trwania
  • Zapis zdarzeń i nieprawidłowości
  • Dokumentacja inspekcji, obchodów i konserwacji w formie protokołów.

 

W celu zapewnienia wysokiej, jakości usług przewidzieliśmy osobę z dużym doświadczeniem, której celem będzie prowadzenie stałego monitoringu wykonywanych prac konserwacyjnych, remontowych i usług pozostałych. Jednocześnie, co pół roku będzie prowadzona ankieta dotycząca jakości usług.