Obsługa techniczna

#

Celem naszej oferty, a jednocześnie głównym zadaniem, które stawiamy sobie przy realizacji każdego projektu jest zapewnienie najwyższej jakości usługi gwarantującej Najemcom, ich pracownikom oraz klientom wygodne oraz bezpieczne otoczenie miejsca pracy.

20-letnie doświadczenie w zakresie obsługi technicznej obiektów, a w szczególności systemów przeciwpożarowych gwarantuje wysoki poziom procedur inspekcyjnych i konserwacyjnych odpowiadający światowym standardom takim jak NFPA czy FM Global. Obiekty przez nas obsługiwane są wielokrotnie kontrolowane przez międzynarodowe agencje ubezpieczeniowe zawsze z wynikiem pozytywnym.

Podstawą sukcesu w Facility Management jest zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowników i współpraca ze specjalistycznymi podwykonawcami oraz Zleceniodawcą. Istotą prowadzonej działalności jest synergia powodującą optymalizację kosztów utrzymania i satysfakcję Najemców.

Walpas jest odpowiedzialny za utrzymanie wartości eksploatacyjnej obiektu oraz sprawności i dostępności urządzeń technicznych. Głównym naszym atutem jest zachowanie zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa obiektów szczególnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Przesłanie o odpowiedzialności przenosi się na inne techniczne instalacje.

Firma WALPAS proponuje przejęcie wyposażenia nieruchomości w zakresie obsługi technicznej FM budynków w oparciu o zasadę minimalizacji nakładów na działalność dodatkową, optymalizację zużycia mediów zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska.

Chcemy stać się gospodarzem Państwa parków, odpowiadając za kompletną administrację i obsługę techniczną zgodnie z Państwa standardami i oczekiwaniami.

Jesteśmy pewni, że zdołamy przekonać Państwa do podjęcia partnerskiej współpracy w tym zakresie, a dzięki realizowanym zadaniom wykażemy nasze umiejętności oparte na zasadach best practice  i zgodne z obligatoryjnymi przepisami ciążącymi na właścicielu obiektów.

Struktura firmy WALPAS powoduje, że jesteśmy elastyczni, przygotowujemy projekt dla potrzeb indywidualnych klienta, a procesy decyzyjne skracamy do niezbędnego minimum. Priorytetem jest dla nas zadowolenie Najemców.

Dla naszych Klientów utrzymujemy całodobowe pogotowie techniczne, dysponujemy stosowną flotą samochodów serwisowych, specjalistycznym sprzętem i narzędziami, dzięki którym jesteśmy w stanie usuwać awarie w bardzo krótkim czasie oraz wykfalifikowanym personelem o odpowiednim przygotowaniu zawodowym, wykształceniu i doświadczeniu w zakresie obsługi technicznej obiektów.

#