Raportowanie

#

Poprzez standaryzacje raportowania Zleceniodawca informowany jest o wszystkich procesach oraz zdarzeniach w obiekcie. Raporty (miesięczne lub kwartalne) dokumentują:

  • Realizację zleconych prac
  • Zużycie energii
  • Ankiety satysfakcji klienta
  • Obchody obiektu

Inne ustalone w ramach bieżących uzgodnień operacyjnych.