Hotline - Mobile Serwis. Dyżur 24h/dobę/365 dni/rok

#

Naszym Klientom zapewniamy przez 365 dni w roku 24 – godzinne pogotowie techniczne (Hotline).

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek usterki informowane są nasze służby pozostające w gotowości do pracy, które odpowiadają za jej usunięcie zgodnie z ustalonymi priorytetami.

Proponujemy zabezpieczenie funkcjonowania Państwa obiektu 24h/dobę 7 dni w tygodniu poprzez wykorzystanie konserwatorów oraz specjalistów technicznych stacjonujących w Warszawie, Mszczonowie, Łodzi, Katowicach, Poznaniu oraz Trójmieście, którzy mogą wspierać obsługę dedykowaną Państwa Parkowi.

Doświadczeni, mobilni konserwatorzy będą reagować niezwłocznie na zgłoszenia, co faktycznie stanowić będzie wartość dodaną dla klienta w postaci 24h usług outsourcingowych.

Zasięg serwisu obejmuje całą Polskę.