Prefabrykacja rur

Dostosowując ofertę do Państwa potrzeb wprowadziliśmy do naszego programu usług, prefabrykację rurociągów dla przeciwpożarowych instalacji tryskaczowych i hydrantowych a także prefabrykacje rurociągów dla innych instalacji wykonywanych w budownictwie oraz w przemyśle.

Wszystkie niezbędne elementy wykonujemy we własnym zakładzie prefabrykacyjnym.

Realizując zamówienie wykonujemy:

  • projektowania instalacji przeciwpożarowych do prefabrykacji, również na podstawie powierzonych projektów przez Klienta.;
  • przycinanie rur do wymaganych wymiarów;
  • rowkowanie lub gwintowanie rur w taki sposób, by można było zastosować złączki wybranych producentów;
  • wiercenie otworów w rurach pod króćce nakładkowe i spawanie króćców;
  • wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rur i złączek metoda malowania farbami proszkowymi;
  • pakowanie i dostawa elementów instalacji po prefabrykacji we wskazane, dowolne miejsce w kraju i zagranicą
  • w ramach prefabrykacji oferujemy także spawanie i montaż elementów prefabrykowanych.
  • wykonujemy prefabrykacje elementów niestandardowych!

Stosownie do zamówienia wykonujemy prefabrykaty z rur stalowych własnych lub powierzonych przez Klienta. Wykonane elementy możemy pomalować farba podkładową, nawierzchniową oraz lakierami proszkowymi (wg. palety barw RAL)

Prefabrykowane elementy rurowe są znakowane i pakowane w sposób umożliwiający łatwą identyfikację na miejscu montażu.

W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta, wykonujemy również malowanie innych niestandardowych elementów, zakres naszych usług może zostać poszerzony o skompletowanie elementów i dostawę bezpośrednio na plac budowy lub w inne ustalone miejsce.

Wszystkie dostarczane przez naszą Firmę urządzenia i materiały posiadają niezbędne świadectwa odbioru lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie (Polska Norma, ITB, CNBOP, VdS, FM, NFPA i inne).

Zapewniamy atrakcyjne ceny.

Zapraszamy do współpracy.