Początki działalności firmy Walpas sięgają roku 1992

#

Rozpoczynaliśmy od konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego w Warszawie i okolicach. W kolejnych latach rozszerzaliśmy zakres oferowanych usług o konserwacje sieci hydrantowych, systemów SAP, SUG. W ten sposób w stosunkowo krótkim czasie osiągnęliśmy zdolność do prowadzenia konserwacji wszystkich typów instalacji pożarowych.

Od początku roku 1998 prowadzimy konserwacje systemów p.poż. we wszystkich typach obiektów –biura, magazyny, przemysł, użyteczności publicznej. Zakresem działalności obejmujemy teren całej Polski.

Od roku 2004 dokonaliśmy kolejnego kroku w rozwoju firmy, wykonaliśmy pierwsze instalacje tryskaczowe i hydrantowe. Od tamtego czasu zrealizowaliśmy szereg kompletnych instalacji tryskaczowych wraz z pompowniami w tym również na terenie Czech, Słowacji, Węgier. Do końca roku 2018 zabezpieczyliśmy instalacjami tryskaczowymi wykonanymi w różnych standardach obiekty o łącznej powierzchni 3 000 000 m2.

W chwili obecnej wykonujemy instalacje od koncepcji poprzez realizację do odbioru końcowego ubezpieczycieli, audytorów FM, VdS i Państwowej Straży Pożarnej. Z początkiem roku 2012 rozpoczęliśmy proces wdrażania normy ISO9001 oraz VdS 2132.

#

Z przyjemnością informujemy również, iż w 2018 roku firma Walpas Sp. z o.o. rozszerzyła ofertę o prefabrykację rurociągów instalacji przeciwpożarowych. Wszystkie niezbędne elementy wykonujemy we własnym zakładzie prefabrykacyjnym.