Przebieg przejęcia obiektu

#

W fazie początkowej tworzone są podstawy elastycznego zarządzania nieruchomością Zleceniodawcy za pomocą własnych zasobów, a także zasobów firm współpracujących.

Naszą ideą jest to, że fakt wprowadzenie czy zmiany operatora nie będzie zauważony przez Najemców.

Firma WALPAS od samego początku implementuje swoje najlepsze sprawdzone rozwiązania we wszystkich procesach zarządzania FM tzn. technicznych i infrastrukturalnych.

Podstawę procesów tworzą odpowiednie harmonogramy oraz zestawienia kontrolne (check listy).

W ramach regularnych audytów wewnętrznych dokumentowane są postępy w realizacji projektu i action plany w przypadku występujących problemów na parkach.

Zespół przewidziany do pracy w trakcie regularnej obsługi może liczyć na wsparcie zespołu całej firmy WALPAS, który jest zawsze do dyspozycji.

FAZA POCZĄTKOWA PROCESU OKOŁO 1 MIESIĄCA, realizowana przed wejściem na obiekty, służy między innymi dokładnemu zapoznaniu się z uwarunkowaniami, identyfikuje potrzeby Najemców i udokumentowaniu i ocenie urządzeń technicznych i budowlanych oraz budynku jako całości.

Ze względu na naszą wieloletnią obecność na Państwa parkach dysponujemy pełną wiedzą na ich temat, znamy dobrze Najemców, ich specyficzne potrzeby, co w znacznym stopniu ułatwi i przyśpieszy wdrożenie.