Wzmocnienie konstrukcji WALPAS

Oferujemy wykonanie kompleksowo prac konstrukcyjno-montażowych w zakresie wyposażania obiektów produkcyjnych i magazynowych w nowoczesne instalacje, podnosząc ich standard użytkowy przy jednoczesnym dostosowaniu do obowiązujących warunków technicznych, norm i przepisów (Eurokody).

Wykonujemy pełną dokumentację techniczną zawierającą projekt budowlany z uzgodnieniami z ewentualnym przeprowadzeniem procedury uzyskania pozwolenia na budowę, w tym niezbędne ekspertyzy techniczne obejmujące zakres prac oraz branżowe projekty wykonawcze, a także dokumentacje powykonawcze.