Prewencja

prewencja

Wiele dużych pożarów pokazało w przeszłości do czego może doprowadzić nie przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej. Abstrahując od szkód na zdrowiu, 70% przedsiębiorstw dotkniętych taką katastrofą mimo odszkodowań ogłasza upadłość. W prawie wszystkich przypadkach to nieuwaga i nieprzepisowo wykonane prace budowlane są powodami pożarów. Eksperci ochrony przeciwpożarowej mogą znacząco pomóc w zmniejszeniu ryzyka wystąpienia pożaru. Nasza pomoc w związku z ochroną przeciwpożarową polega na przygotowaniu koncepcji i regulaminów przeciwpożarowych, ocenie ryzyka wystąpienia pożaru i przeszkoleniu pracowników.

Fachowe informacje na temat przepisów i wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Ocenimy stopień zagrożenia wybuchem, ryzyko jego wystąpienia i ryzyko pożarowe, a następnie dostosujemy wymogi z zakresu ochrony ppoż. do warunków, panujących w Państwa zakładzie. Sporządzimy wymaganą dokumentację oraz zapewnimy zaplecze techniczne. Reasumując, zajmujemy się zagadnieniem bezpieczeństwa przeciwpożarowego kompleksowo, podchodzimy do tego w sposób zdecydowany, rzetelny i indywidualny dostosowując się do specyfikacji i wymagań określonych przez Klienta. Zrobimy wszystko, aby nasz klient czuł pełen komfort w sprawach dotyczących tej jakże ważnej dziedziny.

Niektóre z naszych działań to:

 • regularne wizyty w obiekcie dozorowanym zakończone pisemnymi raportami opisującymi stan zabezpieczenia obiektu z propozycjami rozwiązań zaistniałych problemów
 • systematyczne kontrole ilościowe i jakościowe podręcznego sprzętu gaśniczego i dróg ewakuacyjnych
 • prowadzenie pełnej dokumentacji ppoż. w obiekcie
 • nadzorowanie terminów konserwacji sprzętu ppoż.
 • kontrola stosowania się do postanowień instrukcji bezpieczeństwa ppoż. przez pracowników propagowanie wiedzy o ochronie ppoż. wśród pracowników koordynacja zamówień na doposażenie w nowy podręczny sprzęt gaśniczy.
 • montaż stałych urządzeń gaśniczych wodnych i gazowych
 • zabezpieczanie obiektów Systemem Sygnalizacji Pożarowej

Ważnym elementem każdej dokumentacji przeciwpożarowej są plany ewakuacji, które przedstawione w formie rzutu kondygnacji budynku w sposób jasny i czytelny określają podstawowe informacje niezbędne w przypadku zaistnienia pożaru:

 • rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego, przycisków sygnalizacji pożaru
 • przebieg dróg ewakuacyjnych (korytarzy, klatek schodowych) oraz ich kierunek
 • lokalizację wyjść ewakuacyjnych z budynku
 • lokalizację charakterystycznych pomieszczeń
 • miejsce w budynku - znaczek "TU JESTEŚ"

W zależności od potrzeb, opracowujemy plany ewakuacji ludzi z budynków ,których głównym elementem są plansze ewakuacyjne. Plansze ewakuacyjne rozmieszczone w budynku służą również do orientacji pracowników, petentów, ludzi przebywających w obiekcie co do miejsca, w którym się znajdują.

Szkolenie z zakresu zwalczania pożarów oraz prowadzenia ewakuacji.

Celem kształcenia jest przygotowanie pracowników do realizacji zadań z zakresu zwalczania pożarów z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad prowadzenia ewakuacji w sytuacjach zagrożenia życia lub mienia ludzkiego. 

Wytworzenia poczucia współodpowiedzialnościza bezpieczeństwo pożarowe własne i zbiorowe, oraz przekonania o potrzebie czynnego udziału w jego kształtowaniu zarówno w skali indywidualnej, lokalnej, jak i ogólnej. Spełnienie wymagań ustawy Kodeks Pracy o wyznaczeniu pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. (Dz.U.2009,nr 115 poz.958)

Prowadzimy szkolenia ppoż. dla wszystkich grup zawodowych. Organizujemy szkolenia z zakresu ewakuacji i przeprowadzamy ćwiczenia próbne ewakuacji obiektów. Sporządzimy za Ciebie całą dokumentację dotyczącą próbnej ewakuacji (protokoły, wpisy, informowanie jednostek PSP itp.).

Przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak:

 • Warunki powstania pożaru
 • Obowiązki w wypadku pożaru lub innego zagrożenia
 • Obowiązki właścicieli i zarządców budynków
 • Zasady postępowania podczas pożaru
 • Omówienie znaków bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo
 • Zasady gaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Zakres stosowania środków gaśniczych
 • Omówienie znaków bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Oznakowanie bezpieczeństwa - techniczne środki ppoż. służące ewakuacji
 • Zasady ewakuacji