Inwestycje i modernizacje

inwestycje i modernizacje

Od wielu lat wykonujemy instalacje przeciwpożarowe w ramach nowych inwestycji i modernizacji w pełnym zakresie – SAP, SUG, detekcja gazów, pompownie pożarowe, instalacje tryskaczowe i hydrantowe, instalacje pianowe, wentylacja pożarowa, zewnętrzne sieci zasilające wodne urządzenia gaśnicze, hydranty zewnętrzne, wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy, oznakowanie przeciwpożarowe, oświetlenie bezpieczeństwa. Dla przykładu do końca roku 2018 zabezpieczyliśmy instalacjami tryskaczowymi ponad 3 000 000 m2 powierzchni w obszarach produkcji, magazynów i biur w oparciu o różne standardy.

W zakresie systemów przeciwpożarowych oferujemy kompleksową realizację od projektu technicznego poprzez montaż, uruchomienia i odbiory końcowe, serwis gwarancyjny, i pogwarancyjny. Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników tak w zakresie projektowania, nadzoru jak i montażu. Dysponujemy własna bazą prefabrykacji rurociągów, bogatym taborem transportowym i serwisowym.